Vei og gatelys

Smarte løsninger

Sikker drift

Vi er Skina

Jæren Everk og Dalane Energi går sammen om å etablere et nytt selskap
for drift og utbygging av gatelys og tilhørende infrastruktur.

 

Ledende i vei- og gatelys i Dalane og på Jæren

Ledig stilling

Skina søker gatelysmontører for snarlig tiltredelse

Vi søker to selvgående gatelysmontører for snarlig tiltredelse til oppdrag i Dalane-kommunene og Hå.

Du er engasjert, faglig engasjert og villig til å gi litt ekstra i perioder. Du er og kvalitetsbevisst og tar vare på egen, og andres sikkerhet under arbeidet.

Stillingsbeskrivelse
Ditt daglige arbeid vil i stor grad bestå i å rykke ut på feilretting i veglysanleggene i distriktet. Du vil også drive med periodisk vedlikehold som bytte av lyskilder eller armaturer etter hvert som man fortløpende går over til LED-teknologi. Andre oppgaver kan være å se over, og bytte ut eldre tennskap, samt tilrettelegge for at større deler av gatelysnettet blir koblet til energimålere. Sist, men ikke minst vil du være med å bygge nye, komplette anlegg med alle oppgavene dette innebærer.

Feilmelding gatelys

Skina har ansvaret for feilretting og vedlikehold på veglysanleggene i distriktet. Bruk dette skjemaet for å rapportere inn feil og mangler.