Vei og gatelys

Smarte løsninger

Sikker drift

Vi er Skina

Jæren Everk og Dalane Energi går sammen om å etablere et nytt selskap
for drift og utbygging av gatelys og tilhørende infrastruktur.

 

Ledende i vei- og gatelys i Dalane og på Jæren

Feilmelding gatelys

Skina har ansvaret for feilretting og vedlikehold på veglysanleggene i distriktet. Bruk dette skjemaet for å rapportere inn feil og mangler.