PROSJEKTER

Skina har tatt over drifting av gatelys i de fire Dalane-kommunene og oppgradert rutiner og teknikk, i tillegg til at vi bygger ut nye prosjekter

Tengesdalveien

Langholmen