Offentlige tjenester

Skina tilbyr prosjektering, utbygging samt drift og vedlikehold av
utebelysning til vei, tursti, park- og idrettsanlegg.

VI UTFØRER

Veibelysning, turstier, parker og idrettsanlegg

Vi jobber primært innen veibelysning, men tilbyr også tjenester og kompetanse for prosjekter som turstier, parker og idrettsanlegg.

Prosjektering og utbygging

Vi er effektive på prosjektering og utbygging, og har flere nye anlegg under beltet.

Oppgradering av anlegg

Vi er tungt inne på oppgradering av gamle og utdaterte veilysanlegg i store deler av Dalane og på Jæren.

Drift og vedlikehold

Skina har bred erfaring med drift, vedlikehold og har gode rutiner for katalogisering av utstyr og effektivisering av drift. Vi tar oss av kabelpåvisning og gravemelding.

Reparasjoner

Vi har utstyr og kompetanse til å utføre reparasjoner og har stående avtale med flere aktører.

Feilmedling og internsystemer

Vi tilbyr et godt system for innrapportering av feilmelding via internett. Dette benyttes av kommuner og tilbys via kommunenes hjemmesider.